Phim sung dong il: sung dong il

Nhật Kí Bán Máu HD-VietSub Nhật Kí Bán Máu Chronicle of a Blood Merchant 2015
Sự Thật HD-VietSub Sự Thật Real 2017
Nhật Ký Nhà Tù Tập 13-VietSub Nhật Ký Nhà Tù Prison Playbook / Wise Prison Life 2017
Ông Hoàng HD-VietSub Ông Hoàng The King 2017