Phim nam ji hyun: nam ji hyun

Đại Thân Vương Tập 18-VietSub Đại Thân Vương Grand Prince 2018
Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper Full (16/16)-VietSub Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper Strongest Deliveryman 2017
Louis Hoàn Thành-VietSub Louis Ông Hoàng Shopping 2016