Phim ly tam ngai: ly tam ngai

Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Full (66/66)-VietSub Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên As Flowers Fade And Fly Across The Sky 2017
Hải Thượng Giá Nữ Ký Tập 18-VietSub Hải Thượng Giá Nữ Ký Woman In Love 2018
Cẩm Tú Vị Ương Full (54/54)-VietSub Cẩm Tú Vị Ương The Princess Wei Young 2016
Hoa Lửa Full (29/29)-VietSub Hoa Lửa There Will Be Fireworks 2015